Pin It

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbiKako je sve više pitanja poduzetnika usmjereno na predstečajnu nagodbu portal MojBiz.com donosi pregled osnovnih objašnjenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi objavljenog u Narodnim Novinama (NN 108/12) 28. rujna 2012. godine. U nastavku prenosimo članak s portala Financijske agencije - FINA weba.

 

Dana 1. listopada 2012. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012), u daljnjem tekstu Zakon), a dana 21. prosinca 2012. godine Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 144/2012).

Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je navedenim Zakonom propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom.

Ovaj se postupak može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem (trgovac pojedinac i obrtnik), a ne može se provesti nad fizičkom osobom koja obavlja registriranu djelatnost, a nije upisana u Obrtni registar kao vlasnik obrta niti u Sudski registar kao trgovac pojedinac.

Postupak predstečajne nagodbe pokreće se isključivo temeljem prijedloga dužnika za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Dužnik je dužan podnijeti prijedlog  kada se ispune uvjeti sukladno Zakonu i to:

ako dužnik u roku od 60 dana poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe ne može uspostaviti stanje likvidnosti, najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti.

VRSTE POSTUPAKA


Postupak predstečajne nagodbe je hitan postupak i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku 120 dana od dana njegovog otvaranja, odnosno u roku 100 dana od dana njegovog otvaranja za skraćeni postupak.

Razlikuju se:

skraćeni postupak predstečajne nagodbe (ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, a dužnik zapošljava manje od 30 radnika). Da bi se radilo o skraćenom postupku predstečajne nagodbe, ta dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena,
redovni postupak predstečajne nagodbe (provodi se u svim ostalim slučajevima kada nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe).


TROŠKOVI POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE


Troškovi postupka predstečajne nagodbe propisani su Pravilnikom o troškovima postupka predstečajne nagodbe (NN 5/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima predstečajne nagodbe (NN 23/13). Troškove postupka predstečajne nagodbe čine administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka, nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe te troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

Iznos troškova je slijedeći:

Skraćeni postupak:
- administrativni troškovi - 1.712,00 kn

Izvor: Fina.hr

Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti