Pin It

EU fondovi za mala i srednja poduzećaEuropski fond za regionalni razvoj (ERDF) strukturni je fond namijenjen državama članicama EU za ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju, jačanje turističke ponude, ulaganja u informatičko društvo te regionalnu i lokalnu infrastrukturu.

 

Hrvatska će nakon pristupanja EU, imati pravo na korištenje tog instrumenta, a posebice se to odnosi na tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno-istraživački sektor, piše portal eu-projekti.info i njima će na raspolaganju biti sufinanciranje od 50 do čak 75 posto ukupne vrijednosti projekta.

Neki od najvažnijih prioriteta za Hrvatsku u razdoblju nakon pristupanja su:

- unaprjeđenje prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada kroz županijsku infrastrukturu centara za zbrinjavanje otpada

- sanacija i zatvaranje neodgovarajućih odlagališta i sanacija visokoonečišćenih lokacija

- osiguranje povoljnih uvjeta za očuvanje prirode i biološke raznolikosti izradom planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000

- istraživanje i kartiranje morskih staništa radi definiranja prijedloga ekološke mreže Natura 2000 u moru

- unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima radi edukacije javnosti

- unaprjeđenje procjene kakvoće zraka razvojem i rekonstrukcijom nacionalnih i lokalnih mreža za praćenje kakvoće zraka

- doprinos sigurnosti opskrbe energijom te smanjivanje klimatskih promjena provedbom i razvojem projekata za povećano korištenje obnovljivih izvora energije i mjera radi veće energetske učinkovitosti

- jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva aktivnostima kao što su poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te uvjeta za transfer tehnologije i podržavanje aktivnosti gospodarstva zasnovanog na znanju

Ovim će se programom stvoriti bolji uvjeti za pristup mikrozajmovima i jamstvima za mala i srednja poduzeća, a podrška poduzetništvu bit će osigurana podržavanjem klastera.

Koje ćete projekte financirati putem EU fondova?

 

Portal „EU PROJEKTI INFO" i pripadajući sadržaj u vlasništvu su obrta za poslovno savjetovanje EU PROJEKTI i udruge Institut za razvoj poduzetništva i EU projekte - IRPEU. Foto: guardian.co.uk


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti