Pin It

Hrvatski zavod za zapošljavanje ponovno dodjeljuje potpore za samozapošljavanje. Postoje male promjene u dodjeli potpora za samozapošljavanje u odnosu na prethodno razdoblje. Odgovor je stigao iz press službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.03.2020.

Upravno vijeće također je donijelo odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Najznačajnije promjene odnose se na potporu za samozapošljavanje, potporu za proširenje poslovanja, potporu na očuvanje radnih mjesta, potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici te potporu za skraćivanje radnog vremena.

Najznačajnije promjene kod potpora za samozapošljavanje

Kod potpore za samozapošljavanje izmjene se odnose na trajanje mjere pa tako prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Izmijenjene su i prihvatljive djelatnosti i visina subvencije

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.). Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika i to u iznosima od 75.000,00 – 100.000,00kn ovisno o djelatnosti.

Za obje skupine korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:
-    (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
-    (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
-    (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
-    (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
-    (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
-    (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup 78 Djelatnosti zapošljavanja 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
-    (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
-    Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020., odnosno do iskorištenja sredstava!

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte variraju od 130.000,00 – 320.000,00kn te se u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos povećava za 10.000,00 kn.

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je da je tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 16 odnosno 18 bodova (ovisno o mjestu prebivališta korisnika/budućeg sjedišta poslovnog subjekta). O konačnoj ocjeni podnositelji zahtjeva se obavještavaju pisanim putem.

Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt

Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji ne mogu ostvariti potporu kao ni osobe koje traže potporu i namjeravaju registrirati trgovačko društvo, a imaju ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore.

Izmjena kriterija za potporu male vrijednosti za samozapošljavanje je nužna radi kvalitetnog odabira korisnika potpore koji zaista žele ići u poduzetništvo te zbog boljeg iskorištavanja sredstava potpore. Stoga je najviši iznos potpore sada predviđen za djelatnosti koje su visoko radno intenzivne i nedostajuće na tržištu poput prerađivačke industrije i svih djelatnosti u građevinarstvu. Ukinut je regionalni karakter mjere u smislu iznosa potpore, ali je kroz obrazac ocjenjivanja postignuto dodatno vrednovanje projekata koji dolaze iz najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Radi omogućavanja bolje iskoristivosti potpore za korisnike uvedena je isplata potpore u jednokratnom iznosu.

Izmjene i dopune odnose se na potpore za samozapošljavanje i potpore za proširenje poslovanja

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj u petak 10. srpnja 2020. godine donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

Izmjene i dopune odnose se na potpore za samozapošljavanje i potpore za proširenje poslovanja, potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj, potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici te Potpore za skraćivanje radnog vremena, a dodana je i podmjera Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine.

U potporama za samozapošljavanje dodaje se djelatnost (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35) kao prihvatljiva za dodjelu potpore u visini do 100.000,00kn te u skupini za dodjelu potpore do 75.000,00kn dodaje se izmjena vezano uz (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane gdje je prihvatljiv samo odjeljak 56. Kao neprihvatljiva, dodana je djelatnost (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55).

U potporama za proširenje poslovanja dodaje se djelatnost (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35) kao prihvatljiva za dodjelu potpore u iznosu do 75.000,00kn za proširenje poslovanja. Za dodjelu potpore u visini do 55.000,00kn dodaje se izmjena u (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane gdje je prihvatljiv samo odjeljak 56. Kao neprihvatljiva, dodana je djelatnost (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55).

Prezentacije pred komisijom nisu propisane te se iste niti ne održavaju sukladno trenutnim okolnostima i epidemiološkim mjerama.

Više informacija pronađite na Mjere.hr

Izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Središnji ured

Tekst pripremila i obradila: Mirjana Fijolić, urednica portala za poduzetnike početnike MojBiz.com

Foto: pexels i Mjere.hr screenshot