Pin It

Pokrećete udrugu? Evo što vam je potrebnoTrend je razvoja neprofitnog poduzetništva, a glavni akteri su udruge. U Republici Hrvatskoj u ožujku 2013. bilo je registrirano više od 48400 udruga. Svaki dan u Hrvatskoj se osnuje osam udruga. Vrijeme je da razmislite o osnivanju vlastite!

Udruga predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti.

Udrugu mogu osnovati najmanje 3 osnivača (člana).

 

Prije osnivanja udruge svakako pročitajte Zakon o udrugama.

 

Koristan izvor inofrmacija je Vodič za osnivanje udruge

KRATKI VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE

 

Koraci u osnivanju

Korak 1. Izbor imena i izrada statuta

Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

Korak 4. Otvaranje računa i slanje obrasca RNO-P

Korak 5. Izbor računovođe

Dodatni koraci (neobvezni)

Najčešća pitanja

 

 

Korak 1. Izbor imena i izrada statuta udruge

 

Prilikom izbora imena potrebno je provjeriti postoji li udruga sa istim nazivom. Provjeru možete obaviti na web stranici Registar udruga

Nakon što ste izabrali naziv udruge potrebno je izraditi statut. Statut predstavlja temeljni opći akt udruge.

 

Obvezni podaci u statutu su:

naziv i sjedište udruge,

zastupanje udruge,

ciljevi,

djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

članstvo te prava i obveze članova,

tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,

prestanak postojanja udruge.

 

Statut udruge je najčešće isti ili sličan statutima drugih udruga, najčešća razlika je u ciljevima i djelatnostima.

Primjer statuta možete vidjeti ovdje.

 

Mnoge udruge imaju na svojoj web stranici statut:

http://www.ffzg.hr/arheo/ska/statut.htm

http://www.startup-udruga.hr/info/statut-udruge

http://www.audiofil.net/Klub/images/2005/statut.pdf

http://gola.hr/novosti/primjeri-statuta-udruga/

http://www.udruga-kvark.hr/statut.pdf

 

Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

 

Nakon izrade statuta organizira se osnivačka skupština nakon čega slijedi registracija udruge u nadležnom tijelu Državne uprave. Popis možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

statut (2 primjerka),

popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje,

izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,

suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,

preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje

70 kn taksenih maraka

 

Sva dokumentacija mora biti ovjerena od strane osobe za zastupanje, najčešće predsjednika.

 

Dokumentaciju možete pronaći na web stranici Ministarstva uprave

 

Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga

Zapisnik o radu osnivačke skupštine

Odluka o imenovanju tijela udruge

Odluka o usvajanju statute

Odluka o osnivanju udruge

Odluka o zastupanju udruge

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

 

Pripremljenu dokumentaciju potrebno je predati na šalteru za zaprimanje prijava za upis u registar udruga.

Podatke o uredu državne uprave možete pogledati ovdje.

 

U Rijeci se Ured državne uprave nalazi na adresi Riva 10. Dokumentacija se predaje na šalteru u prizemlju.

 

U roku od 30 dana trebali bi dobiti rješenje o upisu udruge u Registar udruga. Ukoliko nešto nije u redu napisano ili određeni dokument nedostaje, osoba nadležna za vaš predmet će vas kontaktirati.

 

Uz rješenje o upisu dobiti ćete ovjereni primjerak statuta i OIB broj.

 

Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

 

Nakon što ste primili rješenje o upisu kopirajte ga u više primjeraka.

 

Izrada pečata.

Za izradu pečata potrebna vam je preslika rješenja o upisu u registar udruga i preslika stranice statuta gdje stoji opis pečata. Cijena pečata je između 150 i 250 kn.

 

Nakon što ste izradili pečat potrebno je poslati zahtjev Državnom zavodu za statistiku. Svaka pravna osoba se mora prijaviti Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u registar. Zahtjev je u obliku tiskanica RPS-1.

 

Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se:

- kopija rješenja o upisu u registar i

- kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn (Potrebni podaci: Naziv primatelja / Državni proračun RH, Žiro-račun / 1001005-1863000160 Model /64 Poziv na broj / 7129-6099-3, Iznos / 55,00, Opis plaćanja / upis u registar poslovnih subjekata)

 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati preporučeno na adresu:

Državni zavod za statistiku,
Branimirova 19, 10 000 Zagreb
ili  na e-pošta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: 8.00 - 16.00

Ljetno radno vrijeme od 8:00 - 14:00

 

Ukoliko ste u Zagrebu zahtjev možete predati i osobno.

 

Dokument koji dobijete od Državnog zavoda za statistiku naziva se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

 

prijava poslovnog subjekta nevladina udruga

 

Korak 4. Otvaranje poslovnog računa i slanje obrasca RNO-P

 

Nakon što ste dobili matični broj od Zavoda za statistiku možete otvoriti poslovni račun.

Žiro račun otvorite u banci prema vlastitom nahođenju - ovo je korisno znati usporedba tarifa poslovnih banaka

Ukoliko planirate imati više transakcija tijekom mjeseca preporuka je uzeti Internet bankarstvo jer će vam uštedjeti puno vremena.

 

Sve udruge dužne su Ministarstvu financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO-P.

Korak 5. Izbor računovođe

 

Od 1.1.2009.g. sve novoosnovane udruge bez obzira na visinu prihoda dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i predavati financijska izvješća Državnom uredu za reviziju najmanje prve 3 godine djelovanja. Stoga je potrebno odabrati računovodstveni servis ili osobu koja vam može voditi računovodstvo.

 

Dodatni koraci (neobvezni)

 

Ukoliko planirate imati Internet stranicu udruge potrebno je registrirati domenu. Primjeri domena udruga su www.dijalog.hr , www.smart.hr , www.udrugaterra.hr ,….

Za registraciju domene potrebno je popuniti zahtjev za HR-P domenu pri CARNet-u.

Sve informacije nalaze se na linku. http://www.dns.hr/index.html

 

Ukoliko planirate imati zaposlenike potrebno je napraviti prijavu poreznoj upravi, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju.

 

Prijava poreznoj upravi

Prijava Poreznoj upravi obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu udruge. Dokumenti potrebni za prijavu su kopija rješenja o upisu u registar udruga i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

 

Prijava mirovinskom osiguranju

Potrebni dokumenti:

- preslika rješenja o upisu

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

- obrazac M-11P.

 

Prijava zdravstvenom osiguranju

Potrebni dokumenti:

- preslika rješenja o upisu

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

- kopija obrasca M-11P

- tiskanica T-1.

Foto: Shutterstock i Državni zavod za statistiku

Izvor: Dijalog.hr i Mojbiz.com 

Članak je dorađen i djelomično preuzet s portala dijalog.hr i prvi puta objavljen 2013. godine. Važna izmjena u tekstu je novi Zakon o udrugama, koji je donesen 6. lipnja 2014. na 13. sjednici Hrvatskog sabora, a stupio snagu 1. listopada 2014. Ukoliko primijetite određene promjene, a koje nisu navedene u članku, pošaljite info na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Vodič za osnivanje udruge
Vodič za osnivanje udruge

     Ispis     
    E-mail    

    Kategorija: Vodič za osnivanje Udruge    
    Objavljeno: Petak, 04 Rujan 2009 05:13

U nastavku slijede informacije vezane za osnivanje udruge. Za sve informacije i pitanja slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Udruga predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti.

Udrugu mogu osnovati najmanje 3 osnivača (člana).

Prije osnivanja udruge svakako pročitajte Zakon o udrugama. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233067.html

 

 

 

KRATKI VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE

 

Koraci u osnivanju

Korak 1. Izbor imena i izrada statuta

Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

Korak 4. Otvaranje računa i slanje obrasca RNO-P

Korak 5. Izbor računovođe

Dodatni koraci (neobvezni)

Najčešća pitanja

 

 

 

Korak 1. Izbor imena i izrada statuta

 

Prilikom izbora imena potrebno je provjeriti postoji li udruga sa istim nazivom. Provjeru možete obaviti na http://www.uprava.hr/RegistarUdruga/.

Nakon što ste izabrali naziv udruge potrebno je izraditi statut. Statut predstavlja temeljni opći akt udruge.

 

Obvezni podaci u statutu su:

– naziv i sjedište udruge,

– zastupanje udruge,

– ciljevi,

– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

– članstvo te prava i obveze članova,

– tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,

– prestanak postojanja udruge.

 

Statut je najčešće isti ili sličan statutima drugih udruga, najčešća razlika je u ciljevima i djelatnostima.

Primjer statuta možete vidjeti ovdje.

 

Mnoge udruge imaju na svojoj web stranici statut:

http://www.ffzg.hr/arheo/ska/statut.htm

http://www.hkdrustvo.hr/hr/statut/

http://www.audiofil.net/Klub/images/2005/statut.pdf

http://www.efsa.hr/statut.htm

http://www.odaprijateljstvu.net/statut-udruge.html

http://www.udruga-kvark.hr/statut.pdf

Itd.

 

Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

 

Nakon izrade statuta organizira se osnivačka skupština nakon čega slijedi registracija udruge u nadležnom tijelu Državne uprave. Popis možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

– odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

– statut (2 primjerka),

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje,

– izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,

– preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje

– 70 kn taksenih maraka

 

Sva dokumentacija mora biti ovjerena od strane osobe za zastupanje, najčešće predsjednika.

 

Ogledni primjerci dokumentacije:

Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga

Zapisnik o radu osnivačke skupštine

Odluka o imenovanju tijela udruge

Odluka o usvajanju statute

Odluka o osnivanju udruge

Odluka o zastupanju udruge

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

 

Pripremljenu dokumentaciju potrebno je predati na šalteru za zaprimanje prijava za upis u registar udruga.

Podatke o uredu državne uprave možete pogledati ovdje. http://www.uprava.hr/index.cgi?A=UDU

 

U Rijeci se Ured državne uprave nalazi na adresi Riva 10. Dokumentacija se predaje na šalteru u prizemlju.

 

U roku od 30 dana trebali bi dobiti rješenje o upisu udruge u Registar udruga. Ukoliko nešto nije u redu napisano ili određeni dokument nedostaje, osoba nadležna za vaš predmet će vas kontaktirati.

 

Uz rješenje o upisu dobiti ćete ovjereni primjerak statuta i OIB broj.

 

Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

 

Nakon što ste primili rješenje o upisu kopirajte ga u više primjeraka.

 

Izrada pečata.

Za izradu pečata potrebna Vam je preslika rješenja o upisu u registar udruga i preslika stranice statuta gdje stoji opis pečata. Cijena pečata je između 150 i 250 kn.

 

Nakon što ste izradili pečat potrebno je poslati zahtjev Državnom zavodu za statistiku. Svaka pravna osoba se mora prijaviti Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u registar. Zahtjev možete skinuti ovdje (tiskanica RPS-1).

Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se:

- kopija rješenja o upisu u registar i

- kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn (Potrebni podaci: Naziv primatelja / Državni proračun RH, Žiro-račun / 1001005-1863000160 Model /64 Poziv na broj / 7129-6099-3, Iznos / 55,00, Opis plaćanja / upis u registar poslovnih subjekata)

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati preporučeno na adresu:

Državni zavod za statistiku

Registar poslovnih subjekata

Branimirova 19

10000 Zagreb

Ukoliko ste u Zagrebu zahtjev možete predati i osobno.

Dokument koji dobijete od Državnog zavoda za statistiku naziva se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

 

Korak 4. Otvaranje poslovnog računa i slanje obrasca RNO-P

 

Nakon što ste dobili matični broj od Zavoda za statistiku možete otvoriti poslovni račun.

Žiro račun otvorite u banci prema vlastitom nahođenju.

Usporedbu tarifa poslovnih banaka možete pogledati ovdje. http://www.vnukblog.com/2009/usporedba-tarifa-poslovnih-banaka-3/

Ukoliko planirate imati više transakcija tijekom mjeseca preporuka je uzeti Internet bankarstvo jer će vam uštedjeti puno vremena.

Sve udruge dužne su Ministarstvu financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO-P. Obrazac RNO-P možete skinuti ovdje. www.mfin.hr/adminmax/docs/Obrazac%20RNO-P.xls

www.mfin.hr/.../Upute%20za%20popunjavanje%20Obrasca%20RNO-P.doc

 

Korak 5. Izbor računovođe

Od 1.1.2009.g. sve novoosnovane udruge bez obzira na visinu prihoda dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i predavati financijska izvješća Državnom uredu za reviziju najmanje prve 3 godine djelovanja. Stoga je potrebno odabrati računovodstveni servis ili osobu koja vam može voditi računovodstvo.


Dodatni koraci (neobvezni)

Ukoliko planirate imati Internet stranicu udruge potrebno je registrirati domenu. Primjeri domena udruga su www.dijalog.hr , www.smart.hr , www.udrugaterra.hr ,….

Za registraciju domene potrebno je popuniti zahtjev za HR-P domenu pri CARNet-u.

Sve informacije nalaze se na linku. http://www.dns.hr/index.html

 

Ukoliko planirate imati zaposlenike potrebno je napraviti prijavu poreznoj upravi, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju.

Prijava poreznoj upravi

Prijava Poreznoj upravi obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu udruge. Dokumenti potrebni za prijavu su kopija rješenja o upisu u registar udruga i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

Prijava mirovinskom osiguranju

Potrebni dokumenti:

- preslika rješenja o upisu

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

- obrazac M-11P.

Prijava zdravstvenom osiguranju

Potrebni dokumenti:

- preslika rješenja o upisu

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

- kopija obrasca M-11P

- tiskanica T-1.


Najčešća pitanja