Pin It

start_bizU posljednje vrijeme primam dosta pitanja o tome kako pokrenuti vlastito poduzeće. U nastavku slijedi savjet mlade bizerice Tajane Mrazović, koja iz vlastitog iskustva opisuje osnivanje društva s ograničenom odgovornošću ili d.o.o.  Jeste li znali da za osnivanje poduzeća potrebno oko 40 dana?  Ovo je točka gdje poduzetnička avantura počinje!

 

Osnivanje trgovačkog društva svakako je važan poduzetnički pothvat. U članku dajem definicije trgovačkog društva, te društva s ograničenom odgovornošću, podatke o mjestu obavljanja registracije, troškovima koji vas očekuju prilikom osnutka i korisne napomene vezanu uz troškove.

Trgovačko društvo je pravna osoba koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar, a može se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Društvo mogu osnovati jedna ili više osoba. Društvo se osniva na temelju ugovora kojega sklapaju osnivači (društveni ugovor). Svi osnivači moraju potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave.

Gdje je potrebno obaviti registraciju?

Registraciju je potrebno obaviti kod:
• Trgovačkog suda,
• Državnog zavoda za statistiku,
• Porezne uprave,
• Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
• Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i
• kod Carinske uprave (ako trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću želi uvoziti ili izvoziti robu)

Troškovi osnutka društva s ograničenom odgovornošću

• Temeljni kapital društva minimalno 20.000kn (jedan ili više vlasnika)
• Javni bilježnik 2.500
• Opcija: Odvjetnik (sastavljanje ugovora) 2.000kn
• Izrada pečata 180kn
• Upis u registar poslovnih subjekata 55kn
• Trošak sudske pristojbe 400kn
• Trošak objave oglasa u narodnim novinama 900kn

Vrijeme potrebno za osnivanje: otprilike 40 dana (moguće kraće)

Korisno je znati:

Troškovi odvjetnika koji će sastavljati ugovor nisu obavezni ako imate dovoljno volje i pomalo stručnog znanja da ga izradite sami. Opcija da vam stručnjak sastavlja ugovor je svakako bolja.

Sačuvajte sve račune i zatražite da ime novog poduzeća bude na njima naznačeno ili zatražite njihovo ponovno ispisivanje kada dobijete OIB kako bi vam poduzeće vratilo troškove osnivanja.

„Društvo je obvezno naknaditi osnivačima troškove osnivanja najviše do ukupnog iznosa 15.000kn, s tim da se troškovi osnivanja ne mogu isplatiti iz temeljnog kapitala.“ – definirano ugovorom.
Raspitajte se unaprijed kod svog knjigovođe jer je ove troškove potrebno proknjižiti u početku poslovanja.

Autorica: Tajana Mrazović, www.metuzalem.hr; blog.metuzalem.hr; metuzalem.com