Pin It

Franšizno poslovanje često je najsigurniji način ulaska u poslovanje za mlade poduzetnike, čak i u vrijeme ekonomske krize, jer mnoge franšize, za razliku od samostalnih poslovanja, uspijevaju opstati na tržištu.


Prema podacima Američke gospodarske komore, korisnik franšize ima 97 posto šanse da će njegovo poslovanje preživjeti nakon prve godine poslovanja. Nakon pete godine poslovanja na tržištu opstaje 92 posto franšiza, a desetu godinu poslovanja dočeka 90 posto korisnika franšize. Za samostalne tvrtke te brojke nisu ni približno tako pozitivne. Naime, prvu godinu na tržištu opstane njih 62 posto, a vremenom se taj broj smanjuje. Nakon pete godine 23 posto tvrtki se zatvara, a nakon desete godine na tržištu ih ostaje samo 18 posto.

Što je franšizing?

Mnogi poduzetnici početnici ne upuštaju se u franšizing jer ne razumiju što je to i kako funkcionira. Definicija Europske franšizne federacije definira franšizno poslovanje kao sustav trgovanja robom i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i stalnoj suradnji pravno i financijski samostalnih kompanija vlasnika franšize i njegovih pojedinačnih korisnika franšize. Pritom vlasnik franšize korisnicima daje pravo, a u isto vrijeme i dužnost, da posluju u skladu s konceptom franšize.

To pravo i dužnosti omogućuju svakom pojedinačnom korisniku franšize da koristi zaštitno ime vlasnika franšize, odnosno njegove robne marke, za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sustav procedura i druga prava na osnovi intelektualnog vlasništva. Vlasnik franšize jamči im stalnu poslovnu i tehničku pomoć na način i za vrijeme koji je određen franšiznim ugovorom i koju su upravo u tu svrhu sklopili vlasnik i korisnik franšize. Ukratko, franšizing je trgovačko udruživanje u kojem se uspješni, dovršeni i provjereni poslovni sustav, koji je često mnogo sigurniji način poslovanja od onoga u koji poduzetnik ulazi razvijanjem svoje poslovne ideje, širi sa svog matičnog terena na neki drugi.

Sigurnost ulaska u poduzetništvo

Sigurnost ulaska u poduzetništvo preko franšizinga leži u činjenici da je u interesu obiju strana, i davatelja i primatelja franšize, da posao uspije. Primatelj franšize dobiva robu i usluge koje su odmah prepoznatljive na tržištu, a prilikom  kupnje franšize bitno je da se dobije obuka i podrška poput stalne stručne pomoći, marketinga i odnosa s javnošću.

Franšizno poslovanje osobito je razvijeno u zemljama zapadne Europe, a u Hrvatskoj bi moglo uzeti više maha. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta povremeno objavljuje natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kupnju franšize u maksimalnom iznosu. Takvim natječajima promovira se franšizno poslovanje kao model smanjenog poslovnog rizika ulaska u poduzetništvo mladih, nezaposlenih i početnika kojim se stvaraju uvjeti za razvoj i rast maloga gospodarstva. Korisnici natječaja mogu biti subjekti maloga gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge.

Poslovne aktivnosti

Potpore koje odobrava Ministarstvo subjektima maloga gospodarstva obično se odobravaju za poslovne aktivnosti koje uključuju opremanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti prema ugovoru o franšizi, poslovno oglašavanje i ostale oblike informiranja kupaca i komunikacije s tržištem te edukaciju vezanu uz pokretanje franšizne djelatnosti. Potpore pokrivaju konzultantske, pravne i usluge savjetovanja za franšizne ugovore te usluge sudskih vještaka za ovjeravanje prijevoda franšiznog ugovora. Troškovi osnivanja, odnosno pokrića dijela troškova registracije obrta ili trgovačkog društva za početnike u franšiznom poslovanju i troškovi franšiznih pristojbi također su pokriveni novcem Ministarstva.

Poslovne aktivnosti podrazumijevaju pravo korištenja uspješne marke ili branda, know-how ili prenošenje poslovnog iskustva, trening osoblja i vođenje početka poslovanja, marketinšku podršku, troškove osnivanja, zajedničku nabavu sirovina, repromaterijala i ambalaže, poslovne i tehnološke metode rada i prodaje, sudjelovanje na međunarodnim manifestacijama za franšize i promidžbene aktivnosti.
 

Portali o franšizama

Ako vas je zainteresiralo franšizno poslovanje, ali vam nedostaje ideja za koji se brand ili marku odlučiti, američki portal Franchising.com nudi popis sa detaljnim opisima svih davatelja franšiza koji žele proširiti svoje poslovanje po cijelom svijetu.
 
Također postoji i hrvatski portal sa svim raspoloživim franšizama na hrvatskom tržištu. Slobodno pretražite portal fransiza.hr možda vam na pamet padne neka nova poduzetnička ideja!
 
 

Ažurirano 8.11.2019.