Pin It

social-media-listening-for-b2b-marketingOdlučivanje o marki usluge usredotočeno je na izgradnju imagea pružatelja usluge. Konzultantske kuće, hoteli, restorani, banke itd, obično se diferenciraju prema sveukupnom sinergijskom dojmu usluge, imagea, reputacije, a ne prema pojedinačnoj usluzi koju nude. U tekstu slijede savjeti za kvalitetnu izgradnju marke u uslužnoj djelatnosti. Sjetite se hrvatskih poznatih maraka, ali ne zaboravite i one male koji su živjeli ili još uvijek žive u vašem kvartu. Jer od malih nastaju veliki a marketing usluga prisutan je svugdje oko nas.

 

Marketing usluga i odabir marke potrebno je razmatrati  kroz niz različitih elemenata koje u svojoj knjizi „Osnove marketing usluga“ donosi prof.dr.sc. Đurđana Ozretić Došen profesorica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Kod kreiranja marke za uslužnu djelatnost morate odgovoriti na nekoliko pitanja:

1) Je li poduzeće aktivno u prezentiranju jake marke korisnicima svojih usluga?

2) Kako ime poduzeća kotira kod korisnika?

3) Koriste li se, osim imena poduzeća i prednosti ostalih elementa marke?

4) Koriste li se svi mogući mediji za prezentaciju marke?

5)Primjećuje li se utjecaj ponude i usluge na značenje marke?

6) Temelje li se odluke na markama na rezultatima istraživanja?

7) Provodite li politiku marke i prema zaposlenicima u poduzeću?

No, ostaje pitanje što je zapravo jaka marka i kako je kreirati. Njezina obilježja su: osebujnost, primjerenost, pamtljivost i fleksibilnost. Elementi koji stvaraju vrijednost marke usluge služe zapravo da biste identificirali marku i diferencirali se od usluge. Ti elementi su: imena, znakovi, simboli, likovi, slogani. Nije potrebno raditi skupa i velika istraživanja da biste saznali kako ime poduzeća kotira kod korisnika.

Njihovo mišljenje možete saznati kroz jednostavan i neformalan razgovor, ispitujući njihove stavove o usluzi tako da o elementima marke razgovarate pojedinačno – samo ime, znak ili slogan. A, temeljni kriteriji za izbor elementa marke su: pamtljivost, smisao, zaštićivanje prilagodljivost i prenosivost. Ime marke može biti vrlo učinkovito komunikacijsko sredstvo, a vizualni elementi marke također su ključni čimbenici u stvaranju vrijednosti marke.

Sjetite se hrvatskih poznatih maraka, ali ne zaboravite i one male koji su živjeli ili još uvijek žive u vašem kvartu. Jer od malih nastaju veliki a marketing usluga prisutan je svugdje oko nas.

Autorica: Mirjana Fijolić, www.mojbiz.com

 

 


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti