Pin It
Predaja godišnjih poreznih prijavaPočinje sezona predaje godišnjih poreznih prijava! Krajnji rok 28. veljače polako se približava. Ove godine pripremili smo kratki vodič za pripremu prijave, obrazac s automatskim izračunom te detaljne upute za ispunjavanje.

U ovogodišnju prijavu poreza na dohodak uključen je dio poreznih promjena koje je Vlada donijela prošle godine. Glavne novosti koji mogu utjecati na visinu vaše porezne obveze i povrat poreza su povećanje osnovnog poreznog odbitka, uvođenje poreza na dividende uz mogućnost korištenja porezne olakšice te širenje obveze podnošenja porezne prijave na sve građane koje primaju dohodak iz inozemstva.

TKO MORA PODNIJETI PRIJAVU?

Kao i dosad, poreznu prijavu dužni su podnijeti zaposleni koji su primali plaću od više poslodavaca istodobno, obrtnici, slobodne profesije, poljoprivrednici te oni koji su primali dohotke izravno iz inozemstva, a nisu na dohodak platili iznose koje zakon propisuje. Od ove godine to se odnosi i na umirovljenike s inozemnim mirovinama, čije mirovine ranije nisu bile oporezivane.

Ako ste obvezni podnijeti poreznu prijavu, u njoj morate iskazati dohodak za koji je ta obveza propisana, ali ne i dohodak iz ostalih izvora, osim dohotka od nesamostalnog rada. Međutim, ako iskažete bilo koji dohodak iz ostalih izvora radi ostvarenja prava na povrata poreza, obvezni ste iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.

Prijavu možete podnijeti i ako to niste obvezni to učiniti, ukoliko procijenite da možete ostvariti pravo na povrat poreza. U tom slučaju morate prikazati sve oporezive dohotke pa je zato prije odluke o podnošenju prijave preporučljivo napraviti precizan izračun porezne obveze.

KOJE ODBITKE I OLAKŠICE MOŽETE ISKORISTITI?

Poreznu osnovicu možete još smanjiti pomoću osnovnog odbitka i odbitaka za uzdržavane članove te na temelju nekolicine preostalih olakšica.

Najznačajniji element za smanjenje porezne osnovice i dalje je osnovni porezni odbitak, koji je od prošlog ožujka povećan sa 1.800 na 2.200 kuna. Na osnovnom odbitku možete profitirati ukoliko ga tijekom godine niste iskoristili ili ste ga iskoristili samo djelomično. Po toj osnovi najviše povrata mogu ostvariti honorarci, a zatim i zaposleni koji su bili u radnom odnosu samo dio godine ili su duže vremena proveli na bolovanju.

Pod istim uvjetima možete iskoristiti odbitke za uzdržavane članove. Ali samo ako ste uzdržavanog člana uredno prijavili i upisli u poreznu karticu i ako ta osoba ne ostvaruje godišnje prihode veće od 11.000 kuna. Povećanjem osnovnog poreznog odbitka automatski su se povećali i odbici za uzdržavane članove jer se oni računaju množenjem osnovnog osobnog odbitka i utvrđenog faktora. Tako je, primjerice, odbitak za prvo dijete (faktor 0,5), povećan sa 900 na 1.100 kuna.

Nakon što je prošle godine uveden porez na dividende, od ove godine u poreznoj prijavi možete iskoristiti poreznu olakšicu do 12.000 kuna na isplaćene dividende od 1. ožujka 2012. godine.

Porezne olašice još možete ostvariti na uplaćene donacije i troškove obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako ste uplaćivali donacije u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe možete koristiti olakšicu maksimalno do visine dva posto primitaka za koje ste u prethodnoj godini podnijeli godišnju poreznu prijavu i utvrđen vam je godišnji porez na dohodak.

Poreznu olakšicu za obvezno zdravstveno osiguranje možete koristiti ako niste drugačije osigurani. U tom slučaju imate pravo na smanjenje porezne osnovice za plaćene troškove zdravstvenih usluga do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Dodatne porezne olakšice imaju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i osobe koji žive na područjima posebne državne skrbi.

KAKO IZRAČUNATI RAZLIKU POREZA?

Utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza podliježe dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugog dohotka, ostvaren u zemlji i inozemstvu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Dohodak za svaku kategoriju utvrđuje se na temelju odgovarajućih dokumenata (kartica PK-1, PK-2, potvrda o isplaćenom dohotku...) koje je potrebno priložiti uz poreznu prijavu. Zbroj svih ostvarenih oporezivih dohodaka predstavlja ukupan dohodak. Od ukupnog se dohotka odbijaju porezne olakšice i odbici, a konačan je rezultat porezna osnovica na koju se primjenjuju porezni razredi i porezne stope definirane zakonom. Obrazac porezne prijave za 2012. prilagođen je novim poreznim razredima koji vrijede od ožujka prošle godine.

Tako se na početni dio porezne osnovice do 26.400 kuna primjenjuje porezna stopa od 12%, na drugi dio porezne osnovice od 26.400 do 43.200 kuna porezna stopa od 22,83%, na treći dio porezne osnovice od 43.200 do 105.600 kuna porezna stopa od 25%, na četvrti dio porezne osnovice od 105.600 do 129.600 kuna porezna stopa od 37,5% te na ostatak porezne osnovice iznad 129.600 kuna porezna stopa od 40%.

Od obračunate ukupne svote poreza na dohodak i prireza odbijaju se predujmovi poreza i prireza koji su plaćeni u tijeku 2012. godine, te se utvrđuje razlika poreza i prireza. Ako je razlika pozitivna, morate platiti navedenu svotu, a ako je negativna, ostvarili ste pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza.

GDJE I KAKO PREDATI POREZNU PRIJAVU?

Godišnja porezna prijava predaje se ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta. Prijavu možete predati izravno u ispostavi Porezne uprave, a možete je poslati i poštom. Krajnji rok za predaju prijave je zadnji dan veljače.

Ako prilikom ispunjavanja napravite grešku ili ne ispunite prijavu u cijelosti, ne trebate se brinuti. Bitno je da uz prijavu podnesete sve dokumente na temelju kojih će Porezna uprava donijeti konačno porezno rješenje. Prilikom izračuna porezni referent će uzeti u obzir podatke o uplaćenim porezima i prirezima kojima raspolaže Porezna uprava te podatke iz dokumenata koje ste dostavili. Ako izračun pokaže višak plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, Porezna uprava uplatit će vam utvrđenu razliku na tekući račun.

Međutim, povrat poreza nećete dobiti ako poreznici utvrde da niste platili sve obveze prema državi.

Skinite detaljne upute i obrazac prijave 

Detaljne upute za ispunjavanje porezne prijave i obrazac DOH možete naći na web stranicama Porezne uprave (u rubrici Izdvojeno), a Erste banka nudi obrazac prijave s automatskim izračunom poreza i prireza. Informacije o ispunjavanju porezne prijave možete dobiti i na besplatnom telefonu Porezne uprave 0800 66 99 33.

Tportal


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti