Pin It

Dolazi vrijeme poreznih prijava i pitamo se: tko je još uvijek obvezan podnositi poreznu prijavu i jesu li paušalisiti izuzeti.

Prijava poreza na dohodak 2017Veljača je i počinje sezona poreznih prijava za građane! Većina građana više ne mora samostalno podnositi prijavu dok jedan dio još uvijek obvezan podnositi poreznu prijavu.

Tko nije obvezan podnositi poreznu prijavu?

Kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak već treću godinu važi posebni postupak utvrđivanja poreza

Ne trebate samostalno podnositi poreznu prijavu ukoliko ostvarujete prihode od poslodavaca. Tu ulaze plaće i honorari

Veljača je i počinje sezona poreznih prijava za građane! Većina građana više ne mora samostalno podnositi prijavu dok jedan dio još uvijek obvezan podnositi poreznu prijavu. To znači da će izračun koji pokazuje imate li obvezu prema državi ili pravo na povrat poreza napraviti sama Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka. Ako ste obuhvaćeni posebnim postupkom, Porezna uprava će vam do 30. lipnja dostaviti rješenje ako utvrdi dug ili preplatu poreza.

Do 1. kolovoza imate pravo podnijeti prigovor ako smatrate da obračun nije korektan!

Povrat poreza ako niste bili zaposleni tijekom cijele godine

Očekivati ga možete ako ste ostvarili oporezive prihode, a niste bili zaposleni tijekom cijele godine. U tom slučaju porezna osnovica smanjuje se za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine.

Poreznicima možete biti dužni ako ste koristili porezne olakšice na koje niste imali pravo. Primjerice, ako ste prijavili uzdržavanog člana, a pokazalo se da je on ostvario godišnje prihode iznad dopuštene granice (13.000 kuna), morat ćete platiti razliku poreza na dohodak i prireza.

Tko je obvezan podnijeti prijavu?

To su samostalni djelatnici u koje ulaze

  1. obrtnici,
  2. slobodna zanimanja i
  3. ostali pojedinci koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga,
  4. pomorci zaposleni kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi te
  5. građani za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku u 2017. godini.

Primjerice, ako ste ostvarili dohodak od rada ili kapitala u inozemstvu, a niste to prijavili Poreznoj upravi, godišnjom prijavom možete naknadno regulirati tu obvezu.

IZUZETI od obveze podnošenja prijave SU PAUŠALISTI! To su oni samostalni djelatnici koji prijavljuju paušalni porez

Poreznu prijavu možete podnijeti i dobrovoljno ako utvrdite da tijekom godine niste iskoristili neku poreznu olakšicu.

Primjerice, ako ste se preselili u mjesto s nižim prirezom, a niste to unijeli u Poreznu karticu, do kraja veljače možete podnijeti zahtjev za priznavanje niže stope prireza.

Naknadno možete iskoristiti i pravo na porezni odbitak za uplaćene donacije ili plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje.

Obrasci

Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH podnose se do 28.02.2018. godine za 2017. godinu. U nastavku se mogu preuzeti:

Obrazac DOH

​Obrazac ZPP - DOH

Pregled stopa prireza porezu na dohodak gradova i općina u RH - primjena u 2017.​

 

SAVJET stanje poreznog računa moguće je provjeriti i putem javnog servisa e-Građani

 

Izvor: Porezna uprava, tportal, mojbiz

Foto: pexels