Pin It

Obrazac DOH​  za 2020. i Obrazac  ZPP-DOH možete predati sustavom ePorezna ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021.

Za ePoreznu dovoljan token Internet bankarstva sustava NIAS razine 3 prijave

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave Obrazac DOH​  za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku Obrazac  ZPP-DOH iste mogu podnijeti sustavom ePorezna​ ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021, ponedjeljak u kojima će biti omogućeno zaprimanje u produljenom radnom vremenu do 19,00 sati.​

Obrazac  ZPP-DOH, građani mogu predati putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala sustavom ePorezna

Tko je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu Obrazac DOH?

porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 

porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku Obrazac ZPP-DOH kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

-  dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

-  dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

-  umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

-  dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

  • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djec
  • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
  • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
  • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Video Porezna uprava - Bolje biti na webu, nego čekati u redu!

Ovdje možete preuzeti obrasce i upute

Obraza​c DOH​ ​

Obrazac ZPP - DOH​​

Informativni kalkulator obračuna poreza i prireza na dohodak​​​​

Uputa - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava​​

Izvor: Porezna uprava

Foto: Porezna uprava i pexells


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti