Pin It

Na email redakcije MojBiz portala stiglo je pitanje vezano za izdavanje prvog računa i njegovog oblika. Odgovor su dali stručnjaci iz tvrtke Mazars Croatia 

Nedavno ste otvorili obrt i želite naplatiti uslugu? Kako numerirati svoj prvi izdani račun? Odgovor daje Mazars Croatia

Koje su sastavnice fiskalnog računa?

Zakon o fiskaliziaciji (NN 133/12 – NN 115/16)

Člankom 11. stavkom 1. je definirano da se broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri dijela:

1. numerički broj računa,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. broj naplatnog uređaja.

Stavkom 2 istog članka je definirao da numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Člankom 11. stavkom 3. je definirano da neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Porezni obveznik je dužan donijeti interni akt

Prije izdavanja računa, odnosno početkom obavljanja djelatnosti porezni obveznik je dužan donijeti interni akt na temelju kojeg bi naznačio koji poslovni prostor i koji uređaj prestavlja određena brojčana oznaka na računu.

Vezano za prvi dio oznake broja računa – numerički broj računa, isti svake godine započinje od 1 i svaki sljedeći račun se naznačuje neprekinutim nizom (1,2,3).

Pod pretpostavkom da obrt ima samo jedan poslovni prostor i naplatni uređaj, tada će prvi račun imati primjerice oznaku 01-01-01, sljedeći 02-01-01 itd.

Autor odgovora: Marko Škara, Assistant Manager, Mazars Croatia – Tax Advisory Services, Strojarska cesta 20, II. floor, 10000 Zagreb – Croatia, Tel: +385 (0) 1 4864 426 – Mob: +385 (0) 99 2740 166, www.mazars.hr, Follow Mazars on LinkedIn - on Twitter - on Facebook - on YouTube. Informacija nikada dovoljno! Pratite MojBiz na mrežama Facebook, Twitter, Linkedin

Foto: Pixabay


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti