Pin It

Portalu za poduzetnike početnike MojBiz.com često dolaze pitanja od strane "obrtnika paušalista" moraju li u poslovanju obrtnici i dalje jamčiti svom imovinom.

Hoće li se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine od obrtnika provesti nad kućom ili stanom u kojoj obrtnik stanuje?

Također ih zanima hoće li se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine od obrtnika provesti nad kućom ili stanom u kojoj obrtnik stanuje zajedno s osobama koje uzdržava kao i na poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost? Koliko je točno da će obrtnik moći ako to sam želi, založiti i kuću, stan ili poslovni prostor? Postoji i bojazan da će zbog takvih propisa o zalaganju nekretnina u vlasništvu obrtnika, obrtnicima opasti kreditna sposobnost pa će teže dolaziti do bankovnih sredstava.

I dalje mnogima nije jasno pa smo, radi boljeg informiranja obrtnika kojih je sve veći broj, zamolili Hrvatsku obrtničku komoru za kratku i jednostavnu izjavu. Odgovor i objašnjenje primili smo o Savjetodavne službe HOK-a.

Obrtnik i dalje odgovara svom svojom imovinom, ali ....

Zakon o obrtu propisuje da za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Međutim, ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život. Također se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Obrtnik može uspostaviti založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine na nekretnini

Međutim, na temelju dobrovoljnog pravnog posla obrtnik može uspostaviti založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine na takvoj nekretnini, u kojem slučaju se ne može protiviti takvoj ovrsi.

Što može ograničiti obrtnikovu kreditnu sposobnost za nove kredite?

Hipoteka na nekretnini pojedinog obrtnika može ograničiti njegovu kreditnu sposobnost za nove kredite u razdoblju dok ne otplati kredit temeljem kojeg je upisana hipoteka.

Kreditnu sposobnost procjenjuju banke (kreditori) prema okolnostima slučaja pa stoga mogućnost hipoteke za kredit jednog obrtnika nema utjecaja na kreditnu sposobnost drugog obrtnika.  Općenito uzevši,  u zemljama EU odgovornost cjelokupnom osobnom imovinom za obveze iz poslovanja za banke znači najviši stupanj povjerenja pri procjeni kreditne sposobnosti obrtnika.

Autor: Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore i Mirjana Fijolić, urednica MojBiz.com

Foto: Pexels


Pratite nas

facebook linkedin

UNUTARNJE Slider vijesti