Pin It

Kada direktori u poduzećima trebaju biti zaposleni, a kada moraju plaćati doprinose uče­stala su pitanja poduzetnika na koje odgovara Zorana Mavričić-Korošec.

 

Razlika između osnivača podu­zeća i direktora, člana uprave

Prvi je onaj kome pripada zarada, profit, koju poduzeće ostvari, a drugi je onaj koji poduzeće zastupa i u njegovo ime poduzima pravne radnje. Obje funkcije mogu biti u jednoj istoj osobi. Brigu oko plaćanja doprinosa ima samo onaj tko ima status direktora.

Također, odmah na početku napomena da se sve odnosi i na direktore j.d.o.o. i da oni nemaju nikakve beneficije.

Direktora upisati u registar trgovačkog suda

Za to ga ovlašćuje osnivač, a on izričito takvu funkciju prihvaća ovjerenom izjavom. Funkcija je odgovorna i ne daje nikakvo pravo na udio u dobiti poduzeća, osim ako je pravo na takvu nagradu ugovoreno ne­kim dodatnim ugovorom u obli­ku stimulacije, a ne udjela.

Dobro pro­mislite ako vas za­mole da 'iz usluge i samo formalno' budete direktor

Pr­vo zato što ćete osobno odgova­rati za poslovanje poduzeća. Dru­go, ako niste nigdje zapo­sleni, morat ćete sami plaćati prilično veliku svotu mjesečnih doprinosa za mirovinsko i zdrav­stveno osiguranje, za što ćete dobiti rješenje porezne uprave. Osnovica će biti pro­sječna bruto plaća u Hrvatskoj, a ona je sada 8.037 kn, što znači da je trenutno ukupna svota mjesečnih doprinosa par lipa manja od 2.990 kn. Obaveza je to vaša, i ne može ići na teret poduzeća.

Kada nemate brige da ćete primiti takvo rješenje?

U slučaju da ste zaposleni u Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi, ili imate obrt ili registriranu samostalnu djelatnost. Znači, zaposleni možete biti u poduzeću u kojem ste direktor, ali i na nekom drugom mjestu.

Puno i nepuno radno vrijeme

Podsjećam da se radno vrijeme određuje tjedno. Puno ra­dno vrijeme je 40 sati tjedno, a nepuno je svako manje od toga. U slučaju sklapanja ugovora o radu, što se smatra zapošljavanjem, prijava na HZMO se podnosi prije dana početka rada.

Svi elementi odnosa poslodavca i zaposlenika određeni su primarno Zakonom o radu, a poslodavac je obavezan ispla­ćivati plaće svim zaposlenicima, pa tako i onome od njih tko je u trgovačkom sudu označen kao direktor. Istovremeno sa pla­ćom plaćaju se i svi doprinosi i porezi.

Visina plaće i iznos doprinosa

Visina plaće ovisi o ugo­vorenim poslovima i radnom vremenu, a o visini plaće ovisi i iznos doprinosa.

Za puno radno vrijeme naj­niža plaća koju je moguće ugo­voriti u ovom trenutku je 3.029,55 kn bruto. Za nepuno radno vrijeme se ona određuje srazmjerno od tog iznosa, pa se tako, primjerice, za pola radnog vremena može ugovoriti najmanje 1.514,78 kn.

Trošak ovolike plaće, što predstavlja zbroj davanja i neto plaće, je 3.550,63 kuna i taj trošak ide na teret poduzeća, a zaposlenik dobiva neto plaću.
Na ovaj način moguće je, da­kle, doskočiti onoj obavezi di­rektora da plaća doprinose.

Što ako je direktor umirovljenik?

Za to vrijeme izgubit će pra­vo na mirovinu, a dobiti oba­vezu plaćanja spomenutih do­pri­nosa. Ako je prokurista, neće ostati bez mirovine.

Student, pa i redovni, ima istu obavezu, a ona uključuje i plaćanje doprinosa za zdrav­stveno osiguranje iako možda taj student ima iskaznicu kao član obitelji.

Činjenica je da mnogi imaju status direktora, nisu zapo­sleni, nisu sami prijavili svoj status, a nisu dobili niti rješenje. To ne znači da sve gore na­pisano nije točno, nego samo da nisu pronađeni od strane su­stava.

Od početka studenog 2015. ažurirani su i informatički obrađeni podaci na svim trgovačkim su­dovima, te su sada objedinjeni po­daci po svakom OIB-u, što možete i sami pogledati na njihovim mrežnim stranicama. To znači da je potrebno ne­koliko sati informatičarskog po­sla da poveže te podatke sa onima koje ima HZMO.

Kada će politika donijeti odluku da to učini - svi ćemo vidjeti. Ne bi valjalo da bude puno izne­na­đe­nih! Sretno!

Autorica teksta je Zorana Mavričić-Korošec vlasnica knjigovodstvenog servisa Makora i na vrlo jednostavan način objašnjava računovodstvene pojmove. Uređuje i vlastitu web stranicu Makora, a teme i pitanja slobodno predlažite i na Facebook stranici Makora knjigovodstvo i poslovne usluge.

Foto: Shutterstock