Pin It

rainbow

 

Velik dio iznosa namijenjenoga savjetodavnim uslugama EU vrati sâm sebi, odnosno svojim članicama. Trend se nastavlja, tako da će od osam ugovora s konzultantskim kompanijama koji ističu ove ili sljedeće godine sedam kompanija biti iz EU, a samo jedna iz Hrvatske

 

Kako doći do novca pretpristupnih programa Europske unije, jedno je od pitanja koje se najčešće postavlja u ovoj zemlji u posljednje vrijeme, a SAPARD, PHARE i IPA tri su čarobne skraćenice koje otvaraju vrata financijskog raja.

 
 

Suprotno uvriježenome mišljenju, pripremanje i pisanje takvih projekata nije nemoguće iako nedvojbeno iziskuje trud, iskustvo i konkretno poznavanje materije. Gdje se, dakle, u Hrvatskoj može naučiti pisati projekte, odnosno tko su ljudi koji to znaju? Kao i za sve ostalo, tu su konzultantske kuće. Nekoliko je strukovnih udruga koje okupljaju tvrtke s tog područja kao što su, primjerice, HUKON, Hrvatska udruga konzultanata lokalne i područne samouprave, TREF, Trenerski forum Hrvatske te UPS, Udruga poslovnih savjetnika. Uz njih visoko učilište VERN' nedavno je pokrenulo studij o poslovnom savjetovanju.

Osim tih, privatnih tvrtki, pomoć nudi i država, i to u obliku Središnjega državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, tijelu koje koordinira pripremu Okvira za usklađenost strategija kao temeljnoga strateškog dokumenta za korištenje pretpristupnog programa IPA (Instrument for PreAccession Assistance) u dijelu koji se odnosi na promicanje gospodarskog i socijalnog razvitka Republike Hrvatske. Putem tri pretpristupna programa PHARE, IPA i SAPARD Hrvatska je 2005. i 2006. trebala dobiti ukupno 245 milijuna eura, a 85,94 milijuna eura dobila je za savjetodavne usluge. No u svemu tome postoji i jedna vrlo praktična 'caka'. Naime, velik dio iznosa EU vrati sâm sebi, odnosno svojim članicama. Tako je, primjerice, od tih 85,94 milijuna eura izaslanstvo EK u Zagrebu podijelilo 97 posto konzorcijima, poduzećima i pojedincima iz zemalja Europske unije. Slična kružna putanja novca ponavlja se i u famoznim 'twinning' projektima u kojima stručnjaci iz uprava zemlja članica 'poučavaju' svoje kolege iz zemalja kandidatkinja. Trend se nastavlja pa će od osam ugovora s konzultantskim kompanijama koji ističu ove ili sljedeće godine sedam kompanija biti iz EU, a samo jedna iz Hrvatske.

Certifikati jamče kvalitetu i stručnost

S obzirom na to da projekti koje se financira u sklopu fondova EU moraju imati certifikat CBA kao temeljni pokazatelj opravdanosti ulaganja udjelom subvencija u ukupnoj strukturi ulaganja, različite udruge i drugi organizatori radionicama žele proširiti mrežu adekvatno kvalificiranih hrvatskih stručnjaka. U Hrvatskoj postoje međunarodno certificirani poslovni savjetnici. Udruga poslovnih savjetnika, primjerice, ekskluzivni je nositelj prava na certifikat CMC (Certified Management Consultant), koji jamči kvalitetu i stručnost prema kriterijima kvalifikacija, iskustva, sposobnosti, poštovanja etičkoga kodeksa i samostalnosti u poslovanju, a priznat je u više od 40 zemalja svijeta. Konzultant je osoba koja se profesionalno bavi savjetodavnim poslom, za što je potrebno mnogo preduvjeta: edukacija, dodatno obrazovanje, iskustvo u radu s klijentima, specijalizacija i odgovarajući certifikati te mnogo znanja, sposobnosti i vještina (engl. soft skills). Status eksperta EU znači da ste u registru stručnjaka-specijalista za određena područja UN-a, MMF-a ili različitih baza stručnjaka EU.

Riječ je uglavnom o ljudima koji su adekvatno educirani za taj posao, posjeduju certifikat (nije nužan, ali je prednost pri odabiru) i imaju iskustva u pripremi projekata za EU. Često su to ljudi koji su najprije radili u upravi, a poslije se otisnuli u privatni sektor. U Hrvatskoj je problem što još ne postoje osobe koje bi potpuno zadovoljile većinu traženih kriterija. Koliko je u Hrvatskoj konzultanata EU i kolika je potražnja za njima, još nije poznato, no istraživanje Udruge poslovnih savjetnika uz USAID-ovu pomoć trebalo bi razjasniti situaciju.

 

Koja su pravila prilikom prijave na natječaje

Niz je pravila. Konzultant pošalje svoj CV nekoj od, najčešće stranih, konzultantskih tvrtki koje se javljaju na javne pozive za iskaz interesa koje objavljuje Delegacija europske komisije ili Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija Republike Hrvatske. Delegacija EK ili SJFU, tj. njihovo Povjerenstvo za nadmetanje, na temelju iskazanih interesa i referencija ponuđača odabere od četiri do osam konzorcija ili tvrtki kojima pošalje detaljan opis posla i natječajnu dokumentaciju u skladu s PRAG-om (smjernice EU za nabavu robe, radova, usluga i bespovratne pomoći). Pozvani konzorciji na temelju opisa posla potražuju konzultante, stručnjake i trenere. Konzorciji i tvrtke obično imaju svoju bazu životopisa koju stalno dopunjavaju novim osobama, a najčešće se obraćaju strukovnim udrugama koje obavještavaju svoje članstvo o poslovima na raspolaganju.

Konzultanti prijavljuju svoj životopis napisane na obrascu EU, i to na engleskom jeziku, na temelju čega konzorcij odabere životopis i pregovara o cijeni s konzultantom. Postignu li dogovor, potpišu sporazum o raspoloživosti kojim se konzultant obvezuje da će, ako konzorcij bude odabran na natječaju, sudjelovati u provedbi projekta na dogovorenom položaju. Konzorcij i konzultant potpišu ugovor nakon što naručitelj prihvati ponudu. Savjetodavne tvrtke konzultant može pronaći na web stranici Ministarstva financija. Na njoj su obavijesti o konzorcijima/tvrtkama koje su ušle u uži izbor nadmetanja i/ili su dobile ugovor.

 

Usluge za bespovratna sredstva

Konzultant također može pružiti uslugu (tehničku pomoć) korisnicima bespovratnih sredstava - lokalnoj samoupravi, udruzi putem programa CARDS, PHARE ili poslovnom sektoru putem SAPARD-a. Usluga može savjetovanje pri izradi natječajne dokumentacije ili izrada dokumenata (projektni prijedlog, studija izvedivosti, natječajna dokumentacija - 'tender dossier', poslovni plan) u ime klijenta. S obzirom na to da je hrvatskim tvrtkama dopušteno sudjelovanje na nadmetanjima za nabavu usluga, robe i radova na projektima koje se financira iz europskih fondova, sve se češće traže usluge izrade natječajne dokumentacije za robu i radove. Zahtjevi za konzultantom razlikuju se ovisno o potrebama klijenta, a definirani su u dokumentu koji se zove Terms of Reference (TOR), no zahtjevi za neke položaje specifični su. Primjerice, za položaj voditelja projekta: fakultet, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu, analitičke i izvještajne sposobnosti, izvrsne komunikacijske, prezentacijske i trenerske vještine kao i sposobnost rada pod stresom ali i desetogodišnje iskustvo i znanje rada na projektima EU.

 

Plaćanje po danu

U pravilu su 'short-term experts' česti u Hrvatskoj, plaćaju ih po radnom danu, pa tako konzultant III. kategorije stoji do 150 eura na dan bruto za, primjerice, 45 radnih dana u šest mjeseci. Naši konzultanti, koji nisu na nekoj od ključnih pozicija u projektu, teško mogu dobiti 250 eura na dan bez obzira na kategoriju (I. ili II.). S druge strane, strani konzultanti redovito imaju veće honorare od domaćih, čak i ako dolaze iz država bivšeg istočnog bloka, premda je status domaćih konzultanata izjednačen sa statusom stranih kod Delegacije europske komisije. Važno je napomenuti da individualni konzultanti, državljani RH, koji izravno rade za strane tvrtke moraju samostalno plaćati doprinose za zdravstveno, mirovinsko osiguranje i porez(e) u postotnom iznosu od ugovorene svote, a poslovni subjekti (tvrtke i obrti) obveznici plaćanja doprinosa uvijek u jednakim mjesečnim iznosima za svoje zaposlenike; mogu biti oslobođeni plaćanja PDV-a na temelju međudržavnog sporazuma između RH i EU.

 

Hrvatski konzultanti
• MICRO grupa, najveća hrvatska konzultantska tvrtka s više od 60 zaposlenih u uredima u tri države i projektima u šest država Jugoistočne Europe, pokrenula je Centar za Europsku uniju. Osnovni mu je cilj poticanje pravodobnog planiranja projekata da bi se povećala iskorištenost novca iz fondova Europske unije s naglaskom na projekte prekogranične suradnje.

• Mirko Grubišić, konzultant MMF-a Svjetske banke, UN-a i Europske unije, ima status eksperta za statistiku i kao takav može konkurirati za poslove konzultanta za projektemisije tehničke pomoći koje financiraju UN, MMF i Europska unija. Status je ostvario na temelju postignutih rezultata i objavljenih radova te preporuka stranih konzultanata.

• Dubravko Miholić, Hauska&Partner International Communications -Hauska & Partner u projektima povezanima sa standardima EU ima iskustva u projektima zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliiša i pros-tornog uređenja. Također su se bavili i lobističkim projektima, npr. lobiranjem za kvote EU za hrvatski šećer.

• Haris Piknjač, projektni menadžer, radi za konzultantsku tvrtku SAFEGE Consulting Engineers, European Division, jednu od vodećih u regiji, koja je provela mnogo projekata u Hrvatskoj. Piknjač je jedan od vodećih konzultanata i među najstarijim je individualnim konzultantima u regiji sa desetogodišnjim iskustvom. Savjetodavni posao počeo je u Bosni i Hercegovini, a nakon godina iskustva i stečenoga državljanstva članice EU radi svugdje u svijetu i fokusiran je na tržište Bliskog istoka i Jugoistočne Europe.

• Centar za poduzetništvo, C.Z.P. konzalting, pomaže poduzetnicima i institucijama u organizaciji poduzetničkih aktivnosti radi povećanja učinaka poslovanja i poslovnih rezultata. Poslovni savjeti temelje se na dugogodišnjem domaćem i međunarodnom iskustvu. Od listopada 1997. član je Hrvatske mreže konzultanata, koju je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, a od veljače 2003. i Udruge poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Udrugu su osnovali HUP, Ekonomski institut Hrvatske, USAID i američka savjetnička tvrtka Deloitte Touche Tohmatsu.

• Hrvatsku udrugu konzultanata lokalne i područne (regionalne) samouprave (HUKON) osnovali su certificirani konzultanti educirani u sklopu Projekta reforme lokalne samouprave, koji je u Republici Hrvatskoj provodio The Urban Institute iz Washingtona. Osmogodišnji projekt financirala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Članovi HUKON-a educirani su za pružanje konzultantskih usluga primjenom pet upravljačkih modula koji poboljšavaju kvalitetu upravljačke sposobnosti na području financijskog i informacijskog menadžmenta, upravljanja imovinom, strateškog razvoja i sudjelovanja građana.

• TREF (Trenerski forum Hrvatske), strukovna organizacija usmjerena na unapređenje kvalitete rada trenera i konzultanata, razvoja kapacitete u neprofitnom sektoru u Hrvatskoj, što uključuje organizacije civilnog društva, javne institucije, državnu upravu, lokalnu i područnu samoupravu. Trenerski forum zasad okuplja 62 člana (46 redovita i 16 pridružena), no taj brtoj stalno raste.

• HAMAG, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, radi na projektu Mreža konzultanata, koji je oblik državne pomoći ciljnim skupinama, subjektima maloga gospodarstva, i sastoji se od dvije međusobno povezane mjere - certificiranja konzultanata za malo gospodarstvo i sufinanciranja usluga certificiranih konzultanata ciljnim skupinama. Odabrane partnerske institucije s kojima HAMAG potpiše ugovor o suradnji sufinanciraju konzultantske usluge izdavanjem vaučera ciljnim skupinama koje posluju na području njihove županije. Ugovor o suradnji između HAMAG-a i odabrane partnerske institucije potpisuje se na jednu godinu.

 Autorica: Mirjana Fijolić, objavljeno u Lideru