Pin It

Članarine HGKDoprinosi su prema odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini ukinuti. Znate li koje su ostale članarine i naknade koje plaćate?

Od siječnja 2014. godine se na uplatne račune za članarinu uplaćuju niži iznosi od dosadašnjih, dok se doprinosi ne uplaćuju. U troškove poreznog razdoblja pripadaju i troškovi parafiskalnih nameta kao što su članarine u turističkim zajednicama, naknade za općekorisne funkcije šuma, spomenička renta te članarine i doprinosi za Hrvatsku gospodarsku komoru HGK.

Članarine i doprinosi HGK

Već uplaćene svote članarine u 2013. smatraju se podmirenom obvezom. Iznos obveze u 2014.g. utvrđuje se prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu i sljedećim kriterijima:

U posljednje dvije godine se postupno smanjuje iznos članarina. Istina, nominalno smanjenje nije značajno, ali svakako je dobrodošlo. Bitno je napomenuti da se članarina uplaćuje do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Doprinosi su prema odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini ukinuti.

Dakle, od siječnja 2014. godine se na uplatne račune za članarinu uplaćuju niži iznosi od dosadašnjih, dok se doprinosi ne uplaćuju.

Članarine u turističkim zajednicama

Kako bi provjerili je li određena osoba obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama i u kojem iznosu, potrebno je utvrditi podliježe li djelatnost koja se obavlja plaćanju članarine i kojoj skupini pripada ta djelatnost (prema NKD kodu).

Napominjemo da je pri obračunu potrebno pripaziti da se za osnovicu uzme samo dio prihoda ili primitaka na koji je propisano plaćanje članarine, tako da se osnovica može umanjiti za iznos prihoda ili primitaka iz djelatnosti za koje nije propisano plaćanje članarine.

Kako bi obveznik odredio stopu za obračun, potrebno je znati kojoj skupini djelatnosti pripada društvo, te u koji turistički razred je razvrstano mjesto obavljanja djelatnosti. Turistički razred moguće je provjeriti u Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede.

Predujam i obveza nastala razlikom po konačnom obračunu se uplaćuju na uplatni račun za plaćanje turističke članarine mjesta za koje podnosite obračun do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Naknada za općekorisne funkcije šuma

Obveznici su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području RH.

Osnovica je ukupan prihod ostvaren na domaćem i ino tržištu umanjen za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja, te prihode od dividendi i udjela u dobitku.

Stopa za obračun naknade iznosi 0,0265%.

Bitno je napomenuti da se prema utvrđenoj svoti predujma u obrascu OKFŠ, tromjesečna svota predujma uplaćuje u zakonski određenim rokovima.

Spomenička renta

Obveza za plaćanje spomeničke rente u 2013. postoji po 2 osnove:

•  Prema lokaciji – obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline;
•  Prema djelatnosti – stjecanje prihoda od djelatnosti određene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (propisano NKD kodom).

Napominjemo da se obveza po ove dvije osnove ne isključuje, što znači da ukoliko ispunjavate obje osnove, obveznik ste spomeničke rente po obje osnove.

Spomenička renta uplaćuje se mjesečno tijekom godine za sve mjesece u kojima obveznik obavlja djelatnost.

Važno je naglasiti da se u 2014. godini, u okviru navedenih članarina, naknada i doprinosa, promjena dogodila samo u dijelu obveza prema Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK). 

Autor teksta: Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting. Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija www.mazars.com. Foto: Shutterstock
Sviđa ti se članak? Preporuči ga prijateljima! Lajkaj MojBiz Facebook stranicu. Komentiraj!

Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google

UNUTARNJE Slider vijesti