Pin It

startup_biznisZanimalo vas je konkretno što se događa ako za direktora postavite umirovljenka. Radi se o upitu iz Italije, osobi  koja već dugo živi u Italiji, a želi pokrenuti posao u Hrvatskoj. pa su ga zanimala određena pitanja o osnivanju poduzeća u Hrvatskoj i određivanju osobe koja će voditi taj posao.

Stručno mišljenje o pitanjima dao je Gordan Horbec, direktor knjigovodstvenog servisa Opulento i osnivač portala  www.imamnovac.hr.

 

Ovo su konkretna pitanja čitatelja portala MojBiz.com:

- ukoliko se za direktora firme postavi osobu u mirovini, da li ga to oslobađa plaćanja njegovih doprinosa i postoje li određeni limiti kod plaćanja te osobe jer već prima mirovinu

- ako može osnovati d.o.o. kojem će on biti vlasnik i "prokurista" s nezaposlenim direktorom, ili zaposlenim koji se odrekao primanja naknade za svoj posao, da li u tom slučaju mogu vlasnik i direktor potpisivati fakture, radne naloge, putne naloge, zapošljavati i otpuštati radnike...? Koji su onda fiksni troškovi firme?

 

Zakonski ako umirovljenik sebe postavi za direktora - gubi mirovinu

Zakonski ako umirovljenik sebe postavi za direktora - gubi mirovinu, i više nije umirovljenik. Što se ne preporuča. Osoba može sebe postaviti za prokuristu, a nekog drugog za direktora. Taj direktor ne plaća nikakve doprinose pod uvjetom da je zaposlen negdje drugdje, ali ako nije nigdje zaposlen (ne plaća doprinose) a ovdje je direktor (ali ne i zaposlenik) onda bi on kao direktor trebao plaćati doprinose (mirovinsko i zdravstveno) bez obzira što ne prima nikakvu naknadu za svoj rad.

Ne možete nekoga zaposliti, a da se on odrekne plaće


Ne možete nekoga zaposliti (sklopiti ugovor o radu), a da se on odrekne plaće jer država se ne odriče svojih poreza i doprinosa znači to i dalje treba plaćati. Kao prokurist i direktor možete voditi tvrtku i zapošljavati ljude, potpisivati račune i putne naloge samo ne možete sebi pisati putne naloge, dnevnice i loko važnju ako niste i zaposleni u toj tvrtki.

Fiksni troškovi u tom slučaju su:

  1. vođenje računa u banci,
  2. porez na tvrtku (cca 400,00 kn godišnje),
  3. doprinosi HGK-u (660,00 kn godišnje)
  4. te najveći trošak - računovodstvo (ovisi koliko se uspijete dogovoriti).


Odgovor: Gordan Horbec, Opulento d.o.o. D. Gervaisa 7, Zagreb, www.opulento.hr, www.imamnovac.com, http://novac.blog.hr

Za više informacije posjetite seminar Sam svoj gazda - kako uspjeti u poduzetništvu?

 


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google