Pin It

Tko treba predati poreznu prijavu za 2015. godinu?Od ove godine većina građana više ne treba podnositi poreznu prijavu. Obračun porezne obveze obavljat će se automatski u Poreznoj upravi. Evo tko sve treba predati poreznu prijavu?


Što se tiče utvrđivanja porezne obveze primjenjuju se ista pravila kao i za 2014., a izmjene se odnose isključivo na način podnošenja godišnje porezne prijave, piše tportal.

Do ove godine godišnju su prijavu morali podnositi zaposleni koji su istovremeno radili kod više poslodavaca, samostalni djelatnici i dio umirovljenika sa stranim mirovinama. Dobrovoljno su prijavu mogli podnijeti i drugi porezni obveznici ako su procijenili da mogu ostvariti povrat poreza. Najčešće se radilo o građanima s dodatnim prihodima od rada te onima kojima je honorarni rad glavni izvor prihoda.
Tko više ne treba podnijeti poreznu prijavu?

Poreznu prijavu više ne trebaju ispunjavati i samostalno podnositi

Ove skupine više ne trebaju podnositi poreznu prijavu:

1. zaposleni koji su primali plaću od više poslodavaca istodobno

2. građani koji su primili dohodak iz inozemstva, a nisu platili porez tijekom godine

3. umirovljenici s inozemnom mirovinom za koju su dužni platiti porez u Hrvatskoj, a nisu to učinili tijekom godine

4. porezni obveznici koji su imali pravo dobrovoljno podnijeti poreznu prijavu radi povrata poreza,

pod uvjetom da Porezna uprava raspolaže svim podacima potrebnim za utvrđenje iznosa ukupnog godišnjeg dohotka te iznosa poreznih olakšica na temelju kojih mogu ostvariti pravo na umanjenje poreznih obveza.

Za prve tri navedene skupine Porezna uprava u tzv. posebnom postupku temeljem prikupljenih podataka izvršit će godišnji obračun i do 30. lipnja te dostaviti rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat poreza.

Isto će učiniti i za porezne obveznike koji su imali pravo dobrovoljno podnijeti poreznu prijavu. Međutim, u takvim slučajevima porezno rješenje dostavljat će se samo onima koji ostvare pravo na povrat poreza.

Građani koji su obuhvaćeni posebnim postupkom povrat preplaćenog poreza mogu očekivati u prvoj polovici kolovoza, najavljuju iz Porezne uprave.
Tko i dalje podnosi poreznu prijavu?

Poreznu prijavu podnose četiri kategorije poreznih obveznika

Ovo su četiri kategorije:

1. građani koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga), osim onih koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu

2. pomorci (članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada

3. građani za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku odnosno porezni obveznici koji su u 2015. ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu

4. porezni obveznici koji mogu ostvariti povrat poreza na temelju poreznih olakšica koje nisu prijavljene Poreznoj upravi.

Treba naglasiti da su građani iz prve tri kategorije dužni podnijeti prijavu dok oni iz četvrte kategorije mogu dobrovoljno podnijeti prijavu kako bi ostvarili povrat poreza.

Radi se o poreznim obveznicima koji žele iskoristiti olakšice koje u konkretnim slučajevima nisu upisane u Poreznoj kartici (osobni odbici za uzdržavane članove obitelji, za utvrđenu invalidnost te po osnovi prebivališta) te olakšice za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje ili dana darovanja. U takvim slučajevima Porezna uprava ne može provesti posebni postupak jer ne raspolaže traženim podacima.

Pročitajte detaljne informacije o načinu podnošenja porezne prijave.

Izvor: tportal/MojPosao


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google