Pin It

Kratki porezni vodič za poduzetnikeKratki porezni vodič za poduzetnikeVrlo je važno od samog početka znati kakvi porezi postoje i koji su porezi zapravo predmet vašeg interesa. Za početak otklanjamo najčešću zabludu: PDV nije jedini porez i nisu svi porezi PDV!

 

Osnovne konture poreznog sustava, koji ćete morati primjenjivati kao mali poduzetnici, vrlo je važno znati od samog početka, jer su to odrednice na koje u većoj mjeri ne možete  utjecati, ali nije vam zabranjeno da ih dosljedno primjenjujete u svoju korist. Da biste to mogli, trebate ih planirati od prvog dana poslovanja. Ako to postane predmet vašeg interesa samo onda kada se rade završni obračuni, malo ćete moći popraviti!

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je oblik poreza koji se plaća na isporuke. Istovremeno, iz primljenih računa se koristi PDV kao pretporez, pa je na kraju obračunskog razdoblja potrebno uplatiti u proračun samo razliku. Naravno da u propisima postoji niz finesa i izuzetaka, koje vas kao malog poduzetnika ne trebaju zamarati, jer će o tome voditi brigu vaš knjigovođa.

Ovdje bih još upozorila da kao poduzetnik početnik niste dužni biti u sustavu PDV-a, što Vam može u mnogome utjecati na poslovanje i na dobit. O PDV-u ću naknadno još pisati s više detalja.

Druga vrsta poreza koju plaćaju svi poduzetnici je onaj koji ćete plaćati u odnosu na rezultat svog poslovanja. Propisi se razlikuju za fizičke i za pravne osobe.

Kod fizičkih se osoba (obrtnici, nositelji samostalne djelatnosti), to naziva dohotkom i zbraja se na kraju godine sa svim ostalim dohocima te osobe (npr. od nesamostalnog rada, od imovine, od kapitala, od honorara, itd.). Od ukupno utvrđenog dohotka odbija se dio koji je svakome u godini neoporeziv (osobni odbitak, koji može obuhvaćati i dio za osobe koje uzdržavate: djecu, supružnika), a na ostatak se primjenjuju progresivne stope od 12%, 25% i 40%. Na primjer, recimo da je obrtnik zbrojio sve svoje dohotke u određenoj godini (od plaće, obrta, imovine i dr.) i dobio iznos od 100.000 kn. Ako je samac, osobni odbitak mu je 26.400 kn. Oporezivo je, dakle, 73.600 kn, na koje će platiti 17.248 kn poreza. Napominjem da je za veće dohotke iznos znatno veći, jer veći iznos potpada pod stopu od 40%.

Poduzeća i zadruge na utvrđeni rezultat poslovanja plaćaju 20% poreza na dobit. Dakle, ako su ostvarili dobitak od 100.000 kn, platit će 20.000 kn poreza. Onog trenutka kada dobit žele isplatiti (podignuti s računa), primatelj plaća još 12% poreza na dohodak od imovine. U ovom primjeru dobitak nakon oporezivanja je 80.000 kn i ako ga se isplaćuje u cijelosti, potrebno je platiti još 9.600 kn poreza (eventualno i plus prirez).

Istina, isplate dobitka do 12.000 kn godišnje su neoporezive, ali tek putem porezne prijave. Znači, prvo ga uplatite, a s krajem godine primatelj će podnijeti poreznu prijavu i pozvati se na pravo na povrat tog poreza. Stoga, za jednostavniju računicu, planirajte da ćete na ostvareni dobitak platiti ukupno 30% poreza.

Piše: Zorana Mavričić-Korošec, Makora d.o.o., www.makora.hr

Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google

UNUTARNJE Slider vijesti