Pin It

poticajiMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva predstavilo je Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva s ukupno 407,9 milijuna kuna u 2011.godini. Radi se o bespovratnim potporama uspješnim poduzetnicima, koji pozitivno posluju i nemaju dugove prema državi i zaposlenima. Javni pozivi za projekte iz Operativnog plana objavljen je u Vjesniku te na web stranicama Ministarstva gospodarstva i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.

 Sredstva u planu namijenjena su za devet poticajnih područja - za konkurentnost i inovacije izdvojeno je 80,2 milijuna kuna, poduzetničku infrastrukturu 54,6 milijuna kuna, povoljno financiranje uz subvencije kamata 41,5 milijuna kuna, obrazovanje za poduzetništvo 5 milijuna, obrtništvo i obrtni registar 18,4 milijuna kuna, sufinanciranje projekata financiranih iz sredstava EU 45,3 milijuna kuna, poticanje međunarodne konkurentnosti 32,3 milijuna kuna, te za rad HAMAG-a i Hrvatskog saveza zadruga, kao i organizaciju Nacionalnog savjetovanja i Registar potpora 30,6 milijuna kuna. Također je za ulaganje u pet fondova za gospodarsku suradnju osigurano 100 milijuna kuna, a po riječima ministra Popijača, interes za te fondove veći je od očekivanog. Fondovi u idućih pet godina trebaju od privatnih ulagača i države prikupiti po milijardu kuna i uložiti ih u konkurentne gospodarske projekte.

Operativni plan za 2011. godinu sastoji se od od slijedećih devet poticajnih područja:

- Konkurentnost i inovacije za koje je izdvojeno 80,2 mil.kuna,
- Poduzetnička infrastruktura (54,6 mil.kuna),
- Povoljno financiranje uz subvencije kamat (41,5 mil.kuna),
- Obrazovanje za poduzetništvo(5,0 mil.kuna),
- Obrtništvo i Obrtni registar (18,4 mil.kuna),
- Sufinanciranje projekata financiranih iz sredstava EU (45,3 mil.kuna),
- Poticanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacija (32,3 mil.kuna),
- Ulaganje u fondove za razvoj-Fondovi za gospodarsku suradnju  (100 mil.kuna),
- Rad HAMAG-a, Hrvatskog saveza zadruga, organizacija Nacionalnog savjetovanja,
  Registar potpora (30,6 mil.kuna)

Sveukupna sredstva Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. iznose 407,9 milijuna kuna.

U Operativnom planu za 2011. godinu došlo do strukturnih promjena.

Tako je, 100 mil.kuna ili 24,5%  ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju, čime će našim poduzetnicima biti dostupan novi izvor financiranja, 45,3 mil.kuna ili 11%  sredstava koja se koriste kao participacija za korištenje pretpristupnog programa IPA III C- Regionalna konkurentnost i članarina za korištenje Programa zajednice CIP-a.  U korištenju IPA sredstava 75% su sredstva iz tog pretpristupnog programa, a 25% su sredstva iz nacionalnog proračuna, odnosno vode se kod korisnika projekta, u ovom slučaju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva-Uprave za malo gospodarstvo. Kroz navedene projekte se subjekte malog gospodarstva priprema za korištenje strukturnih fondova i jača njihova konkurentska sposobnost. 80,2 mil.kuna ili 20% izdvojeno je za jačanje konkurentnosti, 54,6 mil.kuna ili 13,4% za poduzetničku infrastrukturu - poduzetničke zone, i potporne institucije - razvojne agencije, poduzetnički centri i inkubatori, tehnološki centri, 41,5 mil.kuna ili 10%  sredstava za subvencije kamata, a 32,3 mil.kuna ili 8%  za jačanje međunarodne konkurentnosti.

Uz aktivnosti vezane za provođenje Operativnog plana za 2011. godinu Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sudjeluje u provedbi Strategije razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. i Strategije učenja za poduzetništvo 2010.-2014. te u provedbi Programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva iz Programa gospodarskog oporavka  Vlade Republike Hrvatske.

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu sadrži i potpore namjenjene malom gospodarstvu koje provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (preko 22 mlijuna kuna), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (65 milijuna kuna i preko 15 milijuna EUR-a  za IPA program za regionalni razvoj), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (preko 19 milijuna kuna), Ministarstvo turizma (preko 65 milijuna kuna) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (17,9 milijuna kuna)
Ukupan iznos potpora iz njihovih programa iznosi preko 124 milijuna kuna.


Više o projektima


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google