Pin It

U slučaju kad mali porezni obveznici isporuče dobro ili uslugu stranom poreznom obvezniku, PDV tretman ali i izgled računa, može ovisiti o raznim faktorima radi čega je moguće više kombinacija u praksi.

U prethodnom članku objasnili smo je li paušali obrt obvezan zaračunavati PDV na svoje isporuke izvan Hrvatske, a u nastavku objašnjavamo kako izgleda račun ako  izdajete poreznim obveznicima iz inozemstva.

Isporuka dobara

U slučaju kada mali porezni obveznik isporučuje dobra stranom poreznom obvezniku u Hrvatskoj (npr. strano poduzeće kupi uređaj za potrebe svog poslovanja u poslovnici u Hrvatskoj), neovisno je li isti iz EU ili treće zemlje, tada se u pravilu primjenjuju ista načela kao i kod isporuka u RH te porezni obveznik izdaje račun kao i za tuzemne račune bez posebnih izmjena.

Isporuka usluga

S druge strane, kad mali porezni obveznik iz Hrvatske obavlja usluge stranom poreznom obvezniku, tada je načelno važno utvrditi radi li se o „standardnoj usluzi“, za koju je mjesto oporezivanja prema mjestu sjedišta kupca te koja podliježe prijenosu porezne obveze na kupca ili se radi o usluzi za koju vrijede posebna pravila.

Primjerice, kada mali porezni obveznik obavlja uslugu ovlaštenog prijevoda dokumenata poreznom obvezniku iz Austrije, tada neće obračunati PDV već na računu navesti „prijenos porezne obveze (eng. reverse charge) prema članku 17. stavku 1. Zakona o PDV-u“ i valjan PDV broj kupca koji je provjerio u VIES bazi (niže objašnjeno). Naime, u tom slučaju prenosi se porezna obveza na kupca koji će platiti PDV prema svom mjestu sjedišta, odnosno u Austriji.

Međutim, ako mali porezni obveznik obavi uslugu za koje je propisano izuzeće od standardnih pravila oporezivanja, kao što je to npr. usluga vezana uz nekretnine, tada će primijeniti ista pravila kao i za sve druge tuzemne račune bez posebne napomene da se radi o prijenosu porezne obveze kao u gornjem slučaju.

Može li račun biti izdan samo u drugoj valuti npr. EUR?

Jedno od najčešćih pogrešaka u praksi u vezi s izdavanjem računa je navođenje samo druge valute na računu, bez protuvrijednosti izražene u kunama. Naime, sukladno zakonskim propisima, ali i tumačenjima Porezne uprave, račun može biti izražen u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je ukupni iznos računa i iznos PDV-a iskazan u kunama.

Radi toga, iako mali porezni obveznici nemaju stavke PDV-a na računu, moraju obratiti pažnju da ukupan iznos računa iskažu u kunama primjenjujući pritom srednji tečaj HNB-a na dan isporuke. Iznimno, ako je to potrebno, radi primjerice specifičnog zahtjeva poslovnog partnera, moguće je primijeniti i tečaj koji je objavljen na stranicama Europske središnje banke.

Može li račun biti izdan isključivo na engleskom jeziku?

Kao i pitanje valute, jedan od čestih problema u praksi je izdavanje računa isključivo na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku. Naime, prema Zakonu o računovodstvu poslovne knjige, ali i druge financijske informacije, trebaju biti sastavljene na hrvatskom jeziku. U tom smislu, raniji stav Porezne uprave bio je takav da su računi mogli biti izdani isključivo na hrvatskom jeziku.

Međutim, Porezna uprava izdala je novo mišljenje u 2017. godini u kojem se navodi da račun mora biti izdan na hrvatskom jeziku, ali može biti i na nekom stranom jeziku (u obliku dvojezičnog računa), ako je to potrebno radi prekograničnog karaktera transakcije. U praksi bi to značilo da ako je kupac iz inozemstva, da postoji mogućnost izdavanja dvojezičnog računa bez snošenja dodatnih kazni za takvo postupanje.

Članak je za čitatelje MojBiz portala pripremio tim stručnjaka Društva Mazars Cinotti. Specijalizirani su za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivaju cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjeduju potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja www.mazars.com.

Foto: Pixabay

 


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google