Pin It

Hrvatska gospodarska komoraS početkom 2016. godine primijenjuje se Odluka kojom se iznos članarine Hrvatske gospodarske komore plaća ovisno o grupi u koju se razvrstavaju članice prema određenim kriterijima.

Nakon što je sredinom 2015. donesena odluka da su jednostavna društva ograničene odgovornosti oslobođena plaćanja članarine, početkom 2016. stupila je na snagu Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore i kojom se utvrđuje način financiranja Hrvatske gospodarske komore, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 129/15. i primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Članice Komore plaćaju članarinu ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,
• ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i
• broj zaposlenih 50.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,
• ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i
• broj zaposlenih 250.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

1. Prvu grupu 42,00 kn
2. Drugu grupu 1.083,00 kn
3. Treću grupu 3.973,00 kn


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google